ما مدیران اینده هستیم

هدف ما فقط راضی بودن خداوند و ظهور امام زمان(عج)است

ما مدیران اینده هستیم

هدف ما فقط راضی بودن خداوند و ظهور امام زمان(عج)است

به نام خداوند بخشنده مهربان 

                                      اینجانب امیرحسین رفیعی زاده قصد دارد این سایت را فقط برای جمع آوری اطلاعات  درباره جهان پیرامون و 

کشیده شدن به سمت خداوند ادامه بدهد